Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky objednávok výrobkov

Schodyplus s. r. o.

Česká republika

Študlov 36

756 12 Horní Lideč

CZ – Zlínský kraj

IČO: 06696716

DIČ: CZ06696716

Bankové spojenie pre platbu prevodom CZK: 2601351948/2010

Bankové spojenie pre platbu prevodom EUR: 2801351950/2010

E-mail: info@moduloveschody.cz; Tel .: +420 605 703 535 (CZ); +421 902 180 499 (SK)

Všeobecné podmienky pre nakupovanie prostredníctvom internetu sú v súlade s novým Občianskym zákonníkom (pre individuálnych zákazníkov). Pre firmy a podnikateľov sa dodanie tovaru riadi paragrafom 273 Obchodného zákonníka č.513 / 1991 Zz a v znení neskorších predpisov. Všeobecné podmienky sú súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených na základe objednávky zákazníka medzi firmou Fuks Stanislav ako dodávateľom a zákazníkom, ktorý prehlasuje, že s nimi súhlasí. Ich predmetom je dodávka tovaru a služieb z ponuky zverejnené na webových stránkach firmy.

Objednávacie a platobné podmienky

Zákazník si vyberie tovar, spresní prípadné detaily alebo zadá svoje individuálne požiadavky pre požadovaný produkt. Pred začatím expedície tovaru alebo pred začiatkom výrobného procesu u typových a zákazkových výrobkov zloží dohodnutú zálohu. Pri štandardných zostáv stavebnicových schodov v hodnote do €1200 je možné celú čiastku zaplatiť až pri prevzatí čí dodaní tovaru v hotovosti dobierkou. Termín dodania dodávateľ upresní pred začiatkom expedície alebo v priebehu výroby.

Dopravu zabezpečuje v dohodnutej cene dodávateľ vlastnými prostriedkami, prepravnou službou alebo je možný pri niektorých produktov osobnej odber. Po prevzatí výrobku je odberateľ na základe potvrdenia povinný tovar zaplatiť. V prípade, že bola zložená záloha, odberateľ zaplatí v hotovosti rozdiel, doplatok. V tú chvíľu na neho prechádza vlastnícke právo k výrobku.

Zrušenie objednávky

Zákazník môže zrušiť objednávku v dobe ešte pred začiatkom expedície alebo u zákazkových produktov pred začatím výroby. V takom prípade je mu vrátená záloha v plnej výške.

Zákazník má zo zákona právo vrátiť tovar objednaný cez internet do 14 dní. Zákazník musí tovar vrátiť nepoškodený, bez známok použitia a v balení tak ako mu bolo zaslané. Náklady na dopravu späť k dodávateľovi hradí zákazník. Dodávateľ zhodnotí stav tovaru a na základe tohto rozhodnutia vráti zákazníkovi peniaze alebo tovar (ak bolo vrátenie zamietnuté z dôvodu poškodenia, zjavného použitia alebo nekompletnosti tovaru).

Dodávateľ môže zrušiť objednávku z dôvodu nedostatku skladové alebo výrobné kapacity. S odberateľom sa potom môžu dohodnúť na náhradnom termíne dodania.

Záručné podmienky a reklamácie

Záručná doba začína plynúť prevzatím výrobku. Zo zákona je minimálna záručná doba 24 mesiacov. U niektorých výrobkov poskytuje dodávateľ aj záruku dlhšia, než je určená zo zákona. Ako záručný list slúži daňový doklad alebo preberací protokol. V prípade reklamácie je nutné poruchu nahlásiť dodávateľovi. Ten sa s odberateľom dohodne na spôsobe riešenia. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie.

Ochrana osobných dát

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi sa riadi Zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Osobné údaje získané prevádzkovaním internetového obchodu nie sú a nebudú predávané, prenajímané ani inak zdieľané s inými subjektmi. Zákazník má právo kedykoľvek písomne ​​požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy predajcu. Viac o spracovaní osobných údajov